ANBI (Dutch)

 • Naam: Stichting Energy Delta Institute
 • Post adres:
  Nijenborgh 6, 9747 AG, Groningen
 • RSIN: 816042883
 • Doelstelling:Zie jaarverslag 2018
 • Financiële verantwoording: Zie jaarverslag 2018
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie verslag directie jaarverslag 2018
 • Bestuurder:
  -  G.J. Lankhorst (Director New Energy Coalition)
 • Beloningsbeleid:
  Bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Personeel wordt marktconform betaald.
   
Newsletter subscription