ANBI (Dutch)

 • Naam: Stichting Energy Delta Institute
 • Post adres:
  Laan Corpus den Hoorn 300
  9728 JT Groningen
  The Netherlands
 • RSIN: 816042883
 • Doelstelling:
 • Financiële verantwoording: Zie jaarverslag 2015
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie verslag directie jaarverslag 2015
 • Bestuurders:
  - Ulco Vermeulen (N.V. Nederlandse Gasunie): Voorzitter
  - Gertjan Lankhorst (GasTerra)
  - Elmer Sterken (University of Groningen)
  - Peter Verhoef (University of Groningen)
 • Beloningsbeleid:
  Bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Personeel wordt marktconform betaald.
   
Newsletter subscription