EDIAAL

EDIAAL was an Energy Delta Institute programme that aimed to gather, edit and make available independent knowledge on the role of gas in the transition to a low carbon economy. The EDIAAL project was partly made possible by a subsidy granted by The Northern Netherlands Provinces (SNN). EDIAAL has been co-financed by the European Union, European Fund for Regional Development, The Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation and Peaks in the Delta. The information will be presented in Dutch.

For further information, please contact us at info@energydelta.nl 

De kern van het project is het ontwikkelen van een universitaire masteropleiding gericht op de vergroening van het gasgebouw. Daarnaast is het project gericht op het ontwikkelen van een 5-tal algemeen toegankelijke cursussen en het opzetten van een serie generieke trainingen voor het Noord Nederlandse MKB op de genoemde terreinen van vergroening. Aanvullend is als doel van het project het volgende aangegeven: “De energie wereld is volop in beweging en de wens om over te gaan om over te gaan op een meer duurzame energie huishouding wordt door de energiebedrijven gezien als de grootste uitdaging van de komende tien jaar. Er is wereldwijd veel onderzoek gaande om de energiebehoefte op een duurzame wijze veilig te stellen. EDI zal met dit project kenniswerkers naar Groningen trekken. Daarnaast zal EDIAAL een belangrijk contactenplatform vormen voor de (internationale) (groen) gaswereld.”

Gedurende de projectperiode heeft Stichting EDI de volgende activiteiten ontplooid en afgerond:

Newsletter subscription