5-tal algemeen toegankelijke cursussen

Er zijn vijf cursussen ontwikkeld als een breder kennispakket. Dat wil zeggen dat naast structuur en organisatie van de beoogde cursus zelf een groot overzicht is ontwikkeld van de voor de cursus inhoud relevante recente en vrij toegankelijke informatie, data, discussiepapers, beleidsstukken, juridische documenten, wetenschappelijke artikelen en dergelijke. Daarnaast zijn er door EDI zelf diverse artikelen geschreven ter ondersteuning van de cursussen. 

De volgende cursussen zijn ontwikkeld: 

1. De cursus/ kennispakket Groen Gas

2. De cursus/ kennispakket Smart Grids

3. De cursus/ kennispakket Publieke acceptatie en energie

4. De cursus/ kennispakket Energie efficiëntie

5. De cursus/ kennispakket Power to Gas
 

Daarnaast is een cursus ontwikkeld op het terrein van het kleinschalige toepassing van Liquified Natural Gas (LNG).

Ook zijn er EDIAAL artikelen door EDI geschreven over diverse onderwerpen gerelateerd aan de vergroening van het gasgebouw:

 

Newsletter subscription