Groen Gas

Deze cursus behandelt de groen gas waardeketen van productie, transport tot toepassingen en gebruik. Ook wordt er aandacht besteed aan de afzetmogelijkheden van biogas en groen gas, de prijsvorming rond deze gassen, de invoeding van deze gassen in het net, en de specifieke marktkansen al dan niet op basis van certificaten.

Overzicht inhoud relevante informatie (Beschikbare informatie opvraagbaar bij EDI) 

 1. Introductie Groen Gas  waardeketen
  Green gas: engine of sustainability
  Groen (als) gas: een analyse van groen-gasketen
 2. Duurzaamheid, verwachtingen en ontwikkelingen in het gebied van groen gas
  Proposal for a European biomethane roadmap.
  Vol Gas Vooruit! De rol van groen gas in the Nederlandse Energiehuishouding.
 3. Biomassa opties in de energiesector
  Biomass in the energy industry: An introduction.
  Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050.
 4. Groen gas productie Duitsland
  Biogas production in Germany.
  The German Biogas Experience: Opportunities and Key Experiences for Future US Deployment.
 5. Beleid, regelgeving en subsidies
  Invoeden van Groen Gas, wat kost dat eigenlijk?
  Werkdocument Groen Gas, Overzicht Beleidsvraagstukken Groen Gas; Versnellerteam Groen Gas
  Verkenning van biomassamarkten en hernieuwbare-energiebeleid.
 6. Productietechnologie en toegepaste kennis
  Overview of Biogas Technology. Chapter 1. US Environmental Protection Agency. 
  Biomethane technology.
  Maximising biogas production efficiency.
 7. Grondstoffen en routes tot biogas
  Biogas handbook.
  Anaerobic digestion of food waster: current status, problems and an alternative product.
  Production of biogas by anaerobic digestion.
  One gasification technology for different feedstock
 8. Productie: realisatie van productieeenheden
  Alternative ways of biomethane production – a SWOT analysis
  Innovatietechnieken en leveranciers voor biogas en groen gas
  Enterpreneurs in green gas stimulating & obstructing factors
 9. Van biogas naar groen gas
  Biogas upgrading to green gas and vehicle fuel – Start-up and first results of two DMT Carborex PWS plants
  Contribution Greengasgrids project to development in biomethane markets; Final report Greengasgrids
  From biogas to green gas, Upgrading techniques and suppliers
 10. Toepassing en samenstelling biogas
  Biogas composition depending on the type of plant biomass used.
  Biogas composition and upgrading to biomethane.
  Biomethane fact sheet. European Biogas Association.
 11. Groen gas voor de transportsector
  Green gas as a transport fuel in the North of the Netherlands
  Groen gas voor de transportsector – Fysiek of virtueel?
  Working towards a green gas-based transport system in the Amsterdam region
 12. Gaskwaliteit
  Standardisation of biomethane; Greengasgrids
  Green gas as synthetic natural gas. A renewable fuel with conventional quality.
 13. “Greening” of the Dutch gas network
  Groen Gas Invoeding in het Gasnet: Scenario Ontwikkeling
  Dutch gas distribution grid goes green: decision support tool for local biogas utilization
  Injecting green gas into the grid, Dutch example; DNV KEMA Energy and Sustainability
 14. Groen gas hubs and markets
  Economic impact of the Dutch gas hub strategy on the Netherlands
  Inventarisatie van verschillende afzetroutes voor groen gas
  Development of the biomethane market in the Netherlands
  Biomethane - Status and factors affecting market development and trade
 15. Groen gas certificaten
  Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas
  Report on the work carried out regarding the proposal for an EU Green Gas Certificate Scheme
 16. Groen gas ontwikkelingen voor toekomst
  Een langetermijnperspectief voor groen gas
  Feasibility study substituting natural gas with biogas industries
  Green gas roadmap; Green Gas Forum, Green Gas Green Deal

Masterclass Groen Gas Waardeketen