Serie generieke trainingen

Voor wat betreft de diverse trainingen en op training gerichte events op het terrein van de vergroening van het energiesysteem is, in het kader van het EDIAAL project, een groot aantal initiatieven ontwikkeld met het oog op Noord Nederlandse MKB in het bijzonder. Daarbij is vaak nauw samengewerkt met diverse partijen uit Noord Nederland zoals Energy Valley, de Hanzehogeschool, de RuG, Energy Academy Europe, het Edgar programma en ENTRANCE.

Hieronder zijn alle trainingen en training gericht events opgesomd:

 

 

 

Beschikbare informatie, opvraagbaar bij EDI

1.

2010 partnerevent RWE, green gas CCS

Presentatie

2.

2010 partnerevent GasTerra, smart grids

Programma, verslag

3.

2010 kick off meeting EDIAAL

Presentatie, uitnodiging

4.

2010 partnerevent Essent, development energy market

Programma, presentaties en evaluatierapport

5.

2011 workshop DHV, public acceptance UGS

Programma, role – game, deelnemerslijst

6.

2011 round table, green gas

Programma, presentatie, deelnemerslijst

7.

2011 masterclass UvA Gasrondjes, green gas

Programma,  deelnemerslijst

8.

2011 training in GWK, green gas

Presentatie

9.

2011 presentatie Agentschap NL, verduurzaming energievoorziening

Presentatie

10.

2011 presentatie Horizon, energy transition

Presentatie

11.

2011 presentatie PPRE Oldenburg, value of bioslurry

Presentaties

12.

2011 presentatie PPRE Oldenburg, biogas

Presentatie

13.

2012 event PhD Summerschool

Programma, presentaties, scenarios, deelnemerslijst

14.

2012 workshop careerweek RuG, energy mix

Programma, presentative, cases

15.

2012 event LNG in zwaar wegtransport

Programma, uitnodiging, presentatie, deelnemerslijst, EDI webpage

16.

2012 master class Noordbaak 2, energy transition

Programma,  presentaties

17.

2012 master class Noordbaak 3, publieke acceptatie, biogas

Programma, casus, game, evaluatie

18.

2012 master class Noordbaak 4, de voltooiing

Programma

19.

2012 round table energy efficiency

Programma, presentatie, deelnemerslijst, EDI webpage

20.

2012 partnerevent Shell, smart grids

Programma, presentatie

21.

2012 partnerevent EBN, groen gas, public acceptance

Presentaties

22.

2012 presentatie UGS conference, public acceptance

Presentatie

23.

2012 presentatie PPRE Oldenburg, biogas

Presentatie

24.

2012 presentatie advies GasTerra, Gasunie, Shell, energy efficiency

Presentatie

25.

2012 event national green gas day

Aankondiging, EDI webpage

26.

2012 PhD master class, energy infrastructure

Programma, uitnodiging, presentatie, deelnemerslijst

27.

2013 round table small scale LNG, verduurzaming bunkerstations

Programma, EDI webpage

28.

2013 round table small scale LNG, verduurzaming tankstations

Programma, EDI webpage

29.

2013 event HEC, public acceptance of energy projects

Uitnodiging, melding website

 

Newsletter subscription