Universitaire masteropleiding

Teneinde het vereiste academische niveau te realiseren is, geïnitieerd vanuit EDI, doch verder in nauwe samenwerking met en onder eindverantwoordelijkheid van Hanzehogeschool Groningen, university of applied sciences, een nieuwe academische Master opleiding geïnitieerd die zich richt op de kern van de energietransitie en de vereisten die dat stelt aan het complete energiesysteem in het bijzonder. 

De volgende webpaginas geven meer informatie over European Master in Sustainable energy system management (SESyM):

Newsletter subscription