Collegereeks ‘‘De RES en de Energietransitie voor de publieke sector’

7 colleges over de RES en de impact van de energietransitie op gemeenten, provincies en stakeholders

Highlights van deze collegereeks: 

 • In samenwerking met Nyenrode Business University
 • Met sprekers van o.a. de TU Delft, Ministerie van EZK en Nyenrode

Klik hier om een gedetailleerd programma te ontvangen.

Key benefits

Inhoud

7 colleges over de RES en de impact van de energietransitie op gemeenten, provincies en stakeholders

College 1: De Nederlandse Energietransitie, context en fundamenten

 • Klimaatafspraken: Parijs, Europa, NL Regeerakkoord 2017, Klimaatakkoord 2019;
 • De haalbaarheid van het klimaatakkoord, de opgave;
 • Status en doelstellingen van de Nederlandse energietransitie, waar staan we;
 • Het belang en de rol van de Regionale Energie Strategie, de implementatie;
 • Begrippen en kentallen in het energielandschap, het fundament;
 • Productie elektriciteit: duurzaam in vergelijking met fossiel, intermittency;
 • Productie warmte: restwarmte, groen gas, geothermie en WKO naast fossiel;
 • Transport: karakteristieken van de netwerken voor elektriciteit, gas en warmte

College 2: De rol van de publieke sector in de energietransitie

 • Wie zijn de spelers? (Prosumers/energie coöperaties);
 • Waar staat de gemeente in het geheel?;
 • Hoe verhoudt de gemeente zich tot andere belanghebbenden ? ;
 • Subsidies (SDE, postcoderoos);
 • Juridische spelregels: kansen en beperkingen;
 • Integrale gebiedsontwikkeling; samen en tegelijk werken aan duurzame oplossingen;
 • Regionale energie strategieën ;
 • Best practices

College 3: Regionale Energiestrategie

 • Nationale opgave en de RES
 • Opgave RES (elektriciteit, gebouwde omgeving, spelregels)
 • Status van het Programma RES

College 4: De NL energiewaardeketen in transitie

 • De geïntegreerde waardeketen voor elektriciteit/gas/warmte;
 • Kernbegrippen energiemarkt: trading, spreads;
 • Kostprijs hernieuwbare energie in NL;
 • Digitalisering, slimme netten en slimme meters;
 • Decentralisatie, elektrificatie, globalisatie;
 • Energieverbruik in NL en de verschuivingen als gevolg van de energietransitie;
 • Energieopslag, zowel warmte als elektriciteit;
 • Warmtevraag gebouwde omgeving en industrie.

College 5: De maatschappelijke kant van het klimaatbeleid / Publieke betrokkenheid

 • De uitdaging van beleidsontwikkeling (Achtergrond, context en stand van zaken);
 • De uitdaging van beleidsrealisatie (Het beleidsmakers dilemma, de politieke arena, de sociale arena);
 • Uitdagingen binnen klimaatakkoord

College 6: DUO lezing: Transformatie; maatschappelijk, bedrijfsmatig & persoonlijk

I ) Empowerment, hoe krijg je de burger mee? 

 • Omgaan met publieke weerstand;
 • Energie & Gedrag;
 • Empowerment;
 • Best practices

II) Business innovation and transformation

 • Drivers of innovation
 • Surviving disruptive changes
 • Robustness of business models

Afsluitend college, wat kan nu, later en nog niet?

 • Drivers, trends en mythes;
 • Hernieuwbare elektriciteit in 2030 en in 2050, flexibiliteit en marktordening;
 • Warmtebronnen: geothermie, restwarmte, WKO en diepe ondergrond;
 • Waterstof;
 • Geïntegreerd slim energienetwerk, Smart grids;
 • Slimme warmtenetten, (hydride) warmtepompen en WKO;
 • Batterij ontwikkelingen: capaciteit, gewicht en prijs;
 • Warmteopslag systemen;
 • Smart buildings/homes, home energy management systemen;
 • Van AC naar DC, apparatuur, mobiliteit en transport;
 • Toekomst: zonne-brandstoffen, waterstof uit PV, kernfusie, supergeleiding,…

Deelnemersprofiel

Voor wie is de Collegereeks geschikt?

Dit programma is zeer geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de publieke sector en in het dagelijks werk te maken hebben met de energietransitie. Dit programma is in het bijzonder interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten, provincies, energiecoöperaties, waterschappen en waterbedrijven en regionale uitvoeringsdiensten.

Sprekers

Bert Stuij is Vice President Innovation bij EDI, Manager Nationale Energie Programma’s bij RVO.nl. In zijn carrière was Bert verantwoordelijk voor een breed scala aan programma's op het gebied van hernieuwbare energie, energie-innovatie, energietransitie, CO2 afvang en -opslag, biobased economy en gas.

Theo Fens is een ervaren professional met een brede industriële achtergrond. Zijn werkervaring beslaat meer dan 40 jaar in de industrie (procesbesturing, telecom, olie en gas engineering), consultancy (energiemarkten en IT), en research (fysica en economie). Daarnaast is Theo meer dan 15 jaar als senior research fellow verbonden aan de TU Delft bij Technische Bestuurskunde en is sinds 2006 verboden aan het Energy Delta Institute als kerndocent Energiemarkten. 

Praktische informatie

Collegereeks ‘‘De RES en de Energietransitie voor de publieke sector’

Start:
nader te bepalen
End:
nader te bepalen
Price:
€1.995 (6 colleges, documentatie, koffie/thee en maaltijd inclusief, excl. BTW)
Location:
Breukelen, The Netherlands

Register now

Choose session(s)

Personal information

 • Invoice details

 • Contact details manager or HR department for authorisation

Register now
Nanne Bakker

Contact

Nanne Bakker
T +31 (0) 88 1166837
Mail Nanne Bakker

More contact details

Newsletter subscription